boek hoofdstukken lesmateriaal links contact

Vorming van onze kust

 • Artikel Het onderwaterreliëf van het Belgisch deel van de Noordzee door Mieke Mathys (IMDC) in de Grote Rede 26 (VLIZ 2010) [ openen ]
 • Artikel Hoeveel zand brengt men extra aan op onze stranden? Door Hannelore Malfait (Kustbarometer) in de Grote Rede 26 (VLIZ 2010 [ openen ]
 • Artikel De Zeespiegelstijging: moeten we vrezen voor natte voeten? Door Dries van den Eynde (KBIN/BMM) in de Grote Rede 30 (VLIZ 2011) [ openen ]
 • Artikel Heist in de ban van de (zand)bank door Sofie Vanhooren (Kustbeheer) in de Grote Rede 30 (VLIZ 2011) [ openen ]
 • Artikel Meegroeien met de zee dankzij strandsuppleties door Bjorn Van de Walle (KHBO), Tina Mertens & Peter DeWolf (Afdeling Kust) in de Grote Rede 23 (VLIZ 2008) [ openen ]
 • Artikel Zandtransport langs de kust vanuit de lucht door Bart Deronde & Rik Houthuys (VITO) en Peter DeWolf (Afdeling Kust) in de Grote Rede 21 (VLIZ 2007) [ openen ]
 • Artikel De ontstaansgeschiedenis van onze kustvlakte door Cecile Baeteman (KBIN) in de Grote Rede 19 (VLIZ 2007 [ openen ]
 • Website Kustveiligheid. Een derde van onze 67 kilometer lange kust is onvoldoende beschermd tegen de zogenaamde superstormen. Volg de werken binnen het Masterplan Kustveiligheid [ openen ]
 • Presentaties Studiedag ‘Moet er nog zand zijn’ Hier gaven experten in 2011 hun visie over mogelijke kustbeschermingsmaatregelingen waaronder het ophogen van zandbanken tot eilanden. [ openen ]
 • Artikel De Zeespiegelstijging: moeten we vrezen voor natte voeten? door Dries van den Eynde (KBIN/BMM) in de Grote Rede 30 (VLIZ 2011) [ openen ]
 • Baeteman, C. (2008). De Holocene geologie van de Belgische kustvlakte. Geological Survey of Belgium Professional Paper, 2008/2(304). Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Belgische Geologische Dienst, Brussel, 36 pp. [ openen ]
 •  
  website developed and hosted by VLIZ